Moldova Turları · Moldova Turu

Moldova Kishinev Genel Bilgi

Moldova Harita MapFiziki Yapı

Dinyester ve Prut ırmaklarının arasında konumlanan Moldova ülkesinin toprakları alçak tepelerden ve alüvyonlu ovalarla oluşmaktadır. Kuzeye doğru yükselen Ovalar plato görünümünü alır. En yüksek dağı 300-400 m yüksekliğindeki Kadri Dağıdır.

İklim ve Bitki Örtüsü

Moldova ılıman ve yağışlı bir karasal iklime sâhiptir.

Kış ayları ılık, yaz ayları sıcak geçer. Ülkenin kuzey ve orta kısımı ormanlarla doludur.

Nüfus ve Sosyal Hayat

4.5 milyon civârındaki nüfûsunun % 64’ünü Moldavyalı, % 14’ünü Ukraynalı, % 13’ünü Ruslar, % 4’ünü Türk kökenli Gagavuzlar oluşturur. Resmî dil olan Moldavca, Romencenin lehçelerindendir. Gagavuzlar kendi dilleri olan Gagavuzcayı kullanırlar. Başkent Kişinev dışında diğer önemli şehirleri arasında Tiraspol, Beltiy ve Bender’dir. Ülkede okuma yazma oranı yüksektir. On yıllık temel eğitim programı esas olarak uygulanır.

Ekonomi

Moldovya ekonomisi tarıma ve gıda sanayine bağlıdır. Çalışan nüfûsun % 35’i tarım, % 28’i sanayi, geri kalan kısmı diğer işlerde çalışır. Verimli topraklarda bağcılık, meyve ve sebzecilik yapılır. En önemli tarım ürünleri buğday, mısır, ayçiçeği, şekerpancarı ve tütündür.

Gıda sanayi’nin yanında tüketim maddeleri, elektrikli aletler ve inşaat malzemesi sanayileri de gelişmektedir. Ülkede termik santrallerin dışında, Dinyester Irmağı üzerinde bir hidroelektrik santrali vardır. Moldova’da ulaşım demiryolu ve Dinyester Irmağı yoluyla sağlanır. Tek havaalanı başkent Kişinev’dedir.

Leave a Reply